پنجره جوهری چیست؟ (به همراه مثال و ۳ خطری که به همراه دارد)

پنجره جوهری علی رفیعی راد

پنجره جوهری (Johari window) یکی از کاربردی ترین ابزار روانشناختی است که توسط جوزف لوفت (Joseph Luft) و هری اینگام (Harry Ingham) در سال ۱۹۵۵ ایجاد شد. این یک ابزار ساده و مفید برای درک و آموزش و ارتقا سطح خودآگاهی، توسعه شخصی بهبود ارتباطات و روابط بین فردی پویایی گروه، توسعه تیم؛ و بهبود روابط بین گروهی کاربرد فراوانی دارد. پنجره جوهری برای درک بهتر شما و سایر افراد در برقراری ارتباط بین شما طراحی شده است. مدل پنجره

بیشتر بدانم

فوتر سایت

سایدبار کشویی

error: Content is protected !!