رویکرد فرایندی استراتژی

رویکرد فرایندی تدوین استراتژی

برداشت های مختلفی از استراتژی ارائه شده است. یکی از مهم ترین نظریات، رویکرد فرایندی از تدوین استراتژی است. اصول اولیه دیدگاه فرایندی از دانشکده آمریکایی کارنگی پایه ریزی شد. مطالعات این دانشکده برای رسیدن به یک تئوری روانشناختی واقعگرایانه از رفتارهای انسانی در نحوه انتخاب صورت گرفت. این دیدگاه ابتدا نظریه انسان عقلانی رویکرد کلاسیک استراتژی را رد میکند. بر طبق این نظریه انسان ها بر اساس عقلانیت محدود عمل میکنند. بدین صورت که هر فرد تنها تعداد محدود

بیشتر بدانم

رویکرد تکاملی (داروینی) به استراتژی

رویکرد تکاملی تدوین استراتژی

برخلاف رویکرد فکری و منطقی، که مبنای خودش را مفاهیم اقتصادی و نظامی قرار داده است. رویکرد تکاملی تفکرات داروین را برای انتخاب مسیر کسب و کارها مناسب تر می داند. بر مبنای این تفکر استراتژی، انسان جزئی از جامعه زیستی و در راس زنجیره قرار دارد. به همین دلیل اصولی چون اصل بیولوژیکی انتخاب طبیعی را مطرح میکنند. در این اصل راهبردهای مدیریتی کم اهمیت بوده و تاکید بر تناسب محیطی است. مناسب ترین استراتژی ها توسط محیط و

بیشتر بدانم

استراتژی از کجا می آید؟ چهار رویکرد شکل گیری استراتژی به زبان ساده

دیدگاه های مختلف به مفهوم استراتژی

تا کنون کتابهای زیادی درباره استراتژی نوشته شده است. کتابهای کوچک و بزرگ و در جلدهای زیبا و دلربا که برداشت های مختلفی از تعاریف استراتژی یا راهبرد ارائه دادند. هدف مشترک همه این کتاب ها کمک به تدوین و اجرای استراتژی در سطوح مختلف است. سوالی که در همه این کتاب ها به دنبال پاسخ دادن به آن هستند این است که چطور به آرزو ها و اهداف سازمانی خود دست پیدا کنید. درست است که این اهداف غالبا

بیشتر بدانم

فوتر سایت

سایدبار کشویی

error: Content is protected !!