استراتژی از کجا می آید؟ چهار رویکرد شکل گیری استراتژی به زبان ساده

دیدگاه های مختلف به مفهوم استراتژی

تا کنون کتابهای زیادی درباره استراتژی نوشته شده است. کتابهای کوچک و بزرگ و در جلدهای زیبا و دلربا که برداشت های مختلفی از تعاریف استراتژی یا راهبرد ارائه دادند. هدف مشترک همه این کتاب ها کمک به تدوین و اجرای استراتژی در سطوح مختلف است. سوالی که در همه این کتاب ها به دنبال پاسخ دادن به آن هستند این است که چطور به آرزو ها و اهداف سازمانی خود دست پیدا کنید. درست است که این اهداف غالبا

بیشتر بدانم

پنجره جوهری چیست؟ (به همراه مثال و ۳ خطری که به همراه دارد)

پنجره جوهری علی رفیعی راد

پنجره جوهری (Johari window) یکی از کاربردی ترین ابزار روانشناختی است که توسط جوزف لوفت (Joseph Luft) و هری اینگام (Harry Ingham) در سال ۱۹۵۵ ایجاد شد. این یک ابزار ساده و مفید برای درک و آموزش و ارتقا سطح خودآگاهی، توسعه شخصی بهبود ارتباطات و روابط بین فردی پویایی گروه، توسعه تیم؛ و بهبود روابط بین گروهی کاربرد فراوانی دارد. پنجره جوهری برای درک بهتر شما و سایر افراد در برقراری ارتباط بین شما طراحی شده است. مدل پنجره

بیشتر بدانم

فوتر سایت

سایدبار کشویی

error: Content is protected !!