رویکرد سیستمی به استراتژی و مقایسه آن با مدیریت استراتژیک کلاسیک

در تمامی رویکردهای تدوین استراتژی محیط نقش دارد. اما برخی از اندیشمندان معتقدند که عوامل محیطی نظیر فرهنگ، تاریخچه و دیگر موارد اجتماعی کاملا نظریه ها و تصمیم گیری ها را تحت تاثیر قرار میدهند. این افراد حتی پا را فراتر گذاشته و اصرار دارند که هر بافت اجتماعی منطق و دلایل خاصی را برای هدف گذاری و به دنبال آن برای یافتن استراتژی دارند.  از کوزه همان تراود که در اوست شیخ بهایی به دلیل درهم تنیدگی و پیچیده

بیشتر بدانم

رویکرد فرایندی استراتژی

رویکرد فرایندی تدوین استراتژی

برداشت های مختلفی از استراتژی ارائه شده است. یکی از مهم ترین نظریات، رویکرد فرایندی از تدوین استراتژی است. اصول اولیه دیدگاه فرایندی از دانشکده آمریکایی کارنگی پایه ریزی شد. مطالعات این دانشکده برای رسیدن به یک تئوری روانشناختی واقعگرایانه از رفتارهای انسانی در نحوه انتخاب صورت گرفت. این دیدگاه ابتدا نظریه انسان عقلانی رویکرد کلاسیک استراتژی را رد میکند. بر طبق این نظریه انسان ها بر اساس عقلانیت محدود عمل میکنند. بدین صورت که هر فرد تنها تعداد محدود

بیشتر بدانم

رویکرد کلاسیک (عقلایی، منطقی) به استراتژی

تئوری کلاسیک استراتژی

من فکر میکنم و همه چیز را پیش بینی میکنم. آینده از آن من است! اولین و مشهور ترین تئوری استراتژی مربوط به افرادی است که فکر میکنند، تحلیل میکنند و با عقل سلیم خود برنامه ریزی میکنند. این جریان غالبترین مفاهیم کتب استراتژی است. هم در کتب مدیریت استراتژیک دانشگاهی و هم در بازاری و به اصطلاح زرد است. در این تئوری سه اصل مهم قرار دارد.  ۱. هدف کسب بیشترین سود ۲. اول برنامه ریزی بعد اجرا ۳.

بیشتر بدانم

پنجره جوهری چیست؟ (به همراه مثال و ۳ خطری که به همراه دارد)

پنجره جوهری علی رفیعی راد

پنجره جوهری (Johari window) یکی از کاربردی ترین ابزار روانشناختی است که توسط جوزف لوفت (Joseph Luft) و هری اینگام (Harry Ingham) در سال ۱۹۵۵ ایجاد شد. این یک ابزار ساده و مفید برای درک و آموزش و ارتقا سطح خودآگاهی، توسعه شخصی بهبود ارتباطات و روابط بین فردی پویایی گروه، توسعه تیم؛ و بهبود روابط بین گروهی کاربرد فراوانی دارد. پنجره جوهری برای درک بهتر شما و سایر افراد در برقراری ارتباط بین شما طراحی شده است. مدل پنجره

بیشتر بدانم

فوتر سایت

سایدبار کشویی

error: Content is protected !!