رویکرد کلاسیک (عقلایی، منطقی) به استراتژی

تئوری کلاسیک استراتژی

من فکر میکنم و همه چیز را پیش بینی میکنم. آینده از آن من است! اولین و مشهور ترین تئوری استراتژی مربوط به افرادی است که فکر میکنند، تحلیل میکنند و با عقل سلیم خود برنامه ریزی میکنند. این جریان غالبترین مفاهیم کتب استراتژی است. هم در کتب مدیریت استراتژیک دانشگاهی و هم در بازاری و به اصطلاح زرد است. در این تئوری سه اصل مهم قرار دارد.  ۱. هدف کسب بیشترین سود ۲. اول برنامه ریزی بعد اجرا ۳.

بیشتر بدانم

فوتر سایت

سایدبار کشویی

error: Content is protected !!